INLEDNING

Endemol Shine Nordics AB, Palermogatan 17, 115 56 Stockholm och däri ingående bolagen med säte i Sverige, nämligen

Meter Television AB, organisationsnummer: 556458-2947
STO-CPH Produktion AB, organisationsnummer: 556673-360
MAG5 Content AB, organisationsnummer: 556458-2939
Filmlance International AB, organisationsnummer: 556318-5437
Metronome Post AB, organisationsnummer: 556588-6446
Metronome Rental, bifirma till Mutter Media AB organisationsnummer: 556209-7567
Mutter Media AB organisationsnummer: 556209-7567

(Bolaget eller Vi), informerar dig genom denna policy om hur vi samlar in, använder och röjer personuppgifter från och om dig, genom denna webbplats och våra tillhörande mobila sajter, appar, telefonsvar, och andra anordningar (bolagets tjänster).

I listan nedan hittar du en kort sammanfattning av denna Integritetspolicy. För mer detaljerad information om den databehandling bolaget utför, vänligen gå till motsvarande paragrafer, eller klicka på länkarna.

 

Sammanfattning:

 

 • 1. Vad och vem omfattas av denna Integritetspolicy?

  Bolaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi insamlar från och om dig genom bolagets tjänster.

  Denna Integritetspolicy omfattar alla användare, både sådana som använder bolagets tjänster utan att vara registrerade eller prenumeranter och sådana som har registrerat sig hos eller prenumererat på en av bolagets tjänster.

  För ytterligare information, vänligen gå till paragraf 1 eller klicka här.

 •  

 • 2. Vilka sorters personuppgifter insamlar vi om dig?

  Vi kan samla in uppgifter från och om dig.

  Bolaget samlar in [(1) registreringsuppgifter, (2) offentliga uppgifter och inlägg, (3) uppgifter som du har tillåtit sociala medier att dela med bolaget och (4) aktivitetsuppgifter.]

  [Men vi samlar inte in vare sig finansiell information från en betaltjänstleverantör eller känsliga uppgifter om dig utan ditt uttryckliga och frivilligt lämnade samtycke därtill.]

  För ytterligare information, vänligen gå till paragraf 2 eller klicka här.

 •  

 • 3. Hur använder vi dina personuppgifter?

  Den främsta anledningen till att samla in uppgifter om dig är för att leverera bolagets tjänster till dig och göra det möjligt för dig att interagera med sådana tjänster.

  [Dessutom kan vi, utan att först begära ditt samtycke, sända dig erbjudanden, kampanjer och marknadsföringskommunikationer, även sådant som baseras på dina personliga preferenser och vanor.]

  För ytterligare information, vänligen gå till paragraf 3 eller klicka här.

 •  

 • 4. På vilken grund använder vi dina personuppgifter?

  Dina personuppgifter insamlas huvudsakligen för att leverera bolagets tjänster till dig.

  Dina personuppgifter samlas också in när detta är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller skydda bolagets legitima intressen.

  Om du inte ger oss uppgifterna kan vi inte erbjuda dig bolagets tjänster.

  När dina personuppgifter samlas in i marknadsföringssyfte kan du välja att inte ge bolaget dina personuppgifter.

  För ytterligare information, vänligen gå till paragraf 4 eller klicka här.

 •  

 • 5. Hur behandlar vi dina personuppgifter?

  Din datasäkerhet är av högsta vikt för oss. Vi har därför vidtagit tillfredsställande administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, stöld och obehörig användning, obehörigt röjande eller obehörig ändring.

  För ytterligare information, vänligen gå till paragraf 5 eller klicka här.

 •  

 • 6. Vem kan komma åt dina personuppgifter?

  Vi kan dela dina personuppgifter med: (i) tjänsteleverantörer; (ii) oss närstående bolag; och (iii) statliga myndigheter, när tillämpliga lagar så tillåter.

  För ytterligare information, vänligen gå till paragraf 6 eller klicka här.

 •  

 • 7. Överförs dina personuppgifter utomlands?

  Dina personuppgifter kan överföras till andra länder inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi säkerställer alltid att adekvata och lämpliga skyddsåtgärder vidtagits i enlighet med tillämpliga lagar för att skydda dina personuppgifter.

  För ytterligare information, vänligen gå till paragraf 7 eller klicka här.

 •  

 • 8. Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter?

  Du har rätt att få tillgång till, komplettera, uppdatera, rätta och radera dina personuppgifter.

  För ytterligare information, vänligen gå till paragraf 8 eller klicka här.

 •  

 • 9. Uppdateringar av denna Integritetspolicy

  Vi kan vid vilken tidpunkt som helst modifiera eller uppdatera denna Integritetspolicy för att följa tillämplig lag. Vi meddelar dig i händelse av ändring.

  Vänligen titta på datum för ikraftträdande, längst upp i denna Integritetspolicy, för att se när denna Integritetspolicy senast reviderades.

 •  

 • 10. Hur kan jag kontakta er om behandlingen av mina personuppgifter?

  Du kan kontakta oss på följande e-postadress integritet@endemolshine.se

 •  


   

  1. VAD OCH VEM SOM OMFATTAS AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

  Bolaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter (t.ex. information som identifierar en viss person, såsom fullständigt namn eller e-postadress) som vi insamlar från och om dig genom bolagets tjänster, och som behandlas i enlighet med villkoren i denna Integritetspolicy.

  Denna Integritetspolicy omfattar alla användare, både sådana som använder bolagets tjänster utan att vara registrerade eller prenumeranter och sådana som har registrerat sig hos eller prenumererat på en av bolagets tjänster.

   

  2. VILKA SORTERS PERSONUPPGIFTER INSAMLAR VI OM DIG?

  Bolaget insamlar [(1) registreringsuppgifter, när du registrerar dig för en av bolagets tjänster, (2) offentliga uppgifter och inlägg som du delar genom bolagets tjänster, (3) uppgifter som du har tillåtit sociala medier att dela med bolaget, (4) aktivitetsuppgifter när du får tillgång till och interagerar med en av bolagets tjänster.] och bolaget insamlar följande sorters uppgifter från och om dig:

  • Registreringsuppgifter. [Den information du uppger för att registrera dig för en av bolagets tjänster, t.ex. för att skapa ett konto, skicka in en formatidé, posta kommentarer, få ett nyhetsbrev, eller delta i en tävling. Dessa uppgifter kan t.ex. inkludera förnamn, efternamn, e-postadress, kön, land, postnummer och födelsedatum.]
  • Offentliga uppgifter och inlägg. [Kommentarer eller innehåll som du postar på bolagets tjänster samt de personuppgifter om dig som medföljer sådana inlägg eller sådant innehåll, vilka kan inkludera namn, användarnamn, kommentarer, likes, status, profilinformation och foto. Offentliga informationer och inlägg är alltid offentliga, vilket innebär att de är tillgängliga för alla och kan visas inom sökresultat på externa sökmotorer. ]
  • Uppgifter från sociala medier. [Om du får tillgång till eller loggar in på en av bolagets tjänster genom en social medietjänst, kan de uppgifter vi samlar in också inkludera ditt användar-id och/eller användarnamn som hör samman med den sociala medietjänsten, all information eller allt innehåll som du har tillåtit den sociala medietjänsten att dela med oss, såsom ditt profilfoto, din e-postadress eller vänlista, samt alla personuppgifter du har offentliggjort i samband med den sociala medietjänsten. När du får tillgång till bolagets tjänster genom sociala medietjänster eller när du länkar en av bolagets tjänster till sociala medietjänster, bemyndigar du bolaget att samla in, lagra och använda dessa personuppgifter och innehåll i enlighet med denna Integritetspolicy.]
  • Aktivitetsuppgifter. [När du får tillgång till och interagerar med bolagets tjänster, kan vi samla in vissa uppgifter om dessa besök. Till exempel mottar och registrerar våra servrar viss information för att möjliggöra din anknytning till bolagets tjänster, såsom information om din dator, utrustning och webbläsare, inklusive potentiellt din IP-adress, typ av webbläsare och annan information om mjukvara eller hårdvara. Om du får tillgång till bolagets tjänster genom en mobil eller annan utrustning, kan vi samla in en UDI (unik utrustningsidentitet) som tilldelats den utrustningen, uppgifter om geografisk lokalitet, eller annan transaktionsinformation för den utrustningen.  Kakor och andra spårningsmedel (såsom webbläsarkakor, pixlar, pixeltaggar, och en Adobe Flash-teknik allmänt kallad Flash-kakor) kan också samlas in. Dessa tekniska medel kan användas för att samla in och lagra information om din användning av bolagets tjänster, såsom sidor du har besökt, video- och annat innehåll du har tittat på, sökningar du har gjort och annonser du har sett. För ytterligare information hänvisas till vår Kakpolicy.]
  • Information från andra källor.[ Vi kan utöka den information vi samlar in med information från andra källor, såsom offentligt tillgänglig information om dina aktiviteter på och utanför internet från sociala medietjänster och kommersiellt tillgängliga källor.]

  Vi samlar inte in:

  • Finansiell information från en betaltjänstleverantör: i vissa fall kan vi använda en fristående betaltjänst för att låta dig köpa en produkt eller göra inbetalningar (Betaltjänst). Om du vill köpa en produkt eller göra en inbetalning med hjälp av en betaltjänst, omdirigeras du till en betaltjänstwebbsida. All information du ger till en betaltjänst faller under den aktuella betaltjänstens integritetspolicy, i stället för denna Integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, någon betaltjänsts användning av uppgifter som samlats in genom en betaltjänst.
  • Känslig information: Vi ber dig att inte skicka oss, och inte röja, några känsliga personuppgifter (såsom uppgifter om ras eller etnicitet, politiska åsikter, religiösa eller andra övertygelser, hälsa, eller medlemskap av fackförening) inom eller genom bolagets tjänster eller på annat sätt. Undantaget för detta är om detta inte sker i samband med att du ger ditt särskilda samtycke i en av bolaget särskild skapad formulär samt om dessa uppgifter är redan en del av offentliga handlingar.

  Länkade tjänster
  Slutligen kan bolagets tjänster också vara länkade till sajter, inklusive sociala mediesajter, som drivs av fristående bolag, och som kan innehålla annonser eller erbjuda innehåll, funktion, spel, nyhetsbrev, tävlingar eller appar, som utvecklats och underhålls av fristående bolag. Vårt bolag är inte ansvarigt för integritetspraxis hos fristående bolag, och så fort du lämnar bolagets tjänster eller klickar på en annons bör du kontrollera den andra tjänstens tillämpliga integritetspolicy.

   

  HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Vi använder de personuppgifter vi samlar in från och om dig för att:

  • Leverera bolagets tjänster och funktioner till dig;
  • Mäta, analysera och förbättra bolagets tjänster och funktioner;
  • Förbättra din upplevelse av bolagets tjänster både inom och utom internet, genom att leverera innehåll som kan vara relevant och intressant för dig;
  • Tillåta dig att kommentera innehåll, och delta i online spel, tävlingar eller belöningsprogram;
  • Ge dig kundsupport och svara på förfrågningar;
  • Skydda bolagets och andras rättigheter. Det kan t.ex. uppstå situationer då bolaget använder dina personuppgifter, inklusive situationer då bolaget i god tro uppfattar att sådan behandling är nödvändig för att: (i) skydda, upprätthålla eller försvara bolagets, oss närstående bolags eller deras anställdas, ombuds, entreprenörers, licensgivares och leverantörers lagliga rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom (inklusive upprätthållande av våra avtal och våra användarvillkor); (ii) skydda trygghet, integritet och säkerhet för användare av bolagets tjänster eller för allmänheten; (iii) skydda bolaget, såväl som andra inblandade tredje parter, såsom bolagets leverantörer, mot bedrägeri, samt i riskhanteringssyfte,
  • Följa tillämpliga lagar eller rättslig procedur och/eller besvara förfrågningar från allmänheten och myndigheter;
  • Genomföra en bolagstransaktion, såsom potentiell eller reell omorganisation, sammanslagning, försäljning, gemensamt företag, överlåtelse, överföring eller annan hel eller delvis avyttring av bolagets affärer, tillgångar eller värdepapper (inklusive i samband med konkurs- eller liknande förhandlingar). Om t.ex. bolaget är inblandat i en sammanslagning eller överföring av hela eller en väsentlig del av dess verksamhet, kan bolaget röja och överföra dina personuppgifter till part eller parter som är inblandade i transaktionen som en del av transaktionen;
  • Tillåta sociala delningsfunktioner; om du loggar in med eller ansluter ett konto på en social medietjänst till bolagets tjänster, kan vi dela ditt användarnamn, ditt foto och dina likes, såväl som dina aktiviteter och kommentarer, med andra användare av bolagets tjänster och med dina vänner inom din sociala medietjänst. Vi kan också dela samma personuppgifter med leverantören av den sociala medietjänsten;
  • Med ditt förhandssamtycke, skicka dig (via e-post, SMS, telefon, chattar och sociala medier) erbjudanden, kampanjer och andra marknadsföringskommunikationer rörande bolagets tjänster, tjänster/produkter från närstående bolag och/eller tredje part som är verksamma inom samma branscher, inklusive koncernbolag och tjänster eller funktioner med gemensamt varumärke, såsom tävlingar eller andra kampanjer som anordnats tillsammans med en tredje part eller ett närstående bolag, som kan hysas på bolagets tjänster eller på närstående bolags eller tredje parts tjänst;
  • Med ditt förhandssamtycke skicka dig marknadsföringskommunikationer anpassade efter dina intressen och behov, genom de kommunikationskanaler som anges under led j) ovan.

   Vi kan använda pseudonymiserad information eller information som inte längre kan identifiera dig personligen, inte ens indirekt (t.ex. statistik) i vilket som helst syfte, eller dela den med tredje parter.

   

  4. PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Behandlingen av dina personuppgifter med anledning av:

  • Paragraf 3, led a) till f) av denna Integritetspolicy är nödvändig för att leverera begärda tjänster och är därför obligatorisk eftersom tjänsterna annars inte skulle kunna levereras;
  • Paragraf 3, led g) av denna Integritetspolicy erfordras av tillämpliga lagar och är därför också obligatorisk; och
  • Paragraf 3, led h) av denna Integritetspolicy utförs på grund av bolagets och dess motparters legitima intresse av att utföra sådana ekonomiska aktiviteter, med adekvat avvägning gentemot dina intressen eftersom databehandlingen utförs inom gränsen för vad som är strängt nödvändigt för att utföra sådana ekonomiska aktiviteter. Denna databehandlingsaktivitet är inte obligatorisk och du kan när som helst invända mot den såsom beskrivs i paragraf 11 av denna Integritetspolicy.

  Behandlingen av dina personuppgifter av annan anledning:

  • Paragraf 3, led i), är inte obligatorisk, [men, utan ditt samtycke är det omöjligt att ansluta ett konto på en social medietjänst till bolagets tjänst, och du behöver därför logga in på bolagets tjänst med användning av någon annan metod;]
  • Paragraf 3, led j) och k), är inte obligatorisk, men utan ditt samtycke är det omöjligt for bolaget och/eller tredje parter att förse dig med generiska marknadsföringskommunikationer från bolaget och från tredje parter om tjänster/produkter eller kommunikationer baserade på dina intressen och behov, samt att leverera tjänster med gemensamt varumärke.

  Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i samband med paragraf 3, led i) till k) när som helst genom att skicka ett meddelande till e-postadressen som anges i paragraf 11, nedan.

   

  5. HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Vi behandlar dina personuppgifter både elektroniskt och manuellt och de skyddas av tillfredsställande säkerhetsåtgärder, med hänsyn tagen till den senaste tekniken, kostnaderna för implementering, behandlingens karaktär, omfattning, sammanhang och syfte, såväl som fara av varierande sannolikhet och allvar för individers rättigheter och friheter. I synnerhet vidtar vi lämpliga administrativa, tekniska, personal- och fysiska åtgärder för att skydda personuppgifter i vårt förvar mot förlust, stöld och obehörig användning, obehörigt röjande eller obehörig ändring.

   

  6. VEM KAN KOMMA ÅT DINA PERSONUPPGIFTER?

  Vi kan dela dina personuppgifter i samband med syftena under paragraf 3 med följande kategorier av mottagare, lokaliserade inom Europeiska unionen eller utanför Europeiska unionen i enlighet med, och inom de gränser som satts av föreskrifterna i paragraf 7:

  • Tredje parts tjänsteleverantörer som anförtrotts behandlingsaktiviteter och i laga ordning utsetts till behandlare, när detta erfordras av tillämpliga lagar, t.ex. molntjänstleverantörer, andra enheter inom koncernen, leverantörer av tjänster som är nödvändiga för eller som stöder bolagets tjänst och därför, som exempel och utan begränsning, bolag som levererar IT-tjänster, experter, konsulter och jurister – bolag som härrör sig från möjliga sammanslagningar, avskiljningar eller andra omvandlingar;
  • Närstående bolag i egenskap av personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde;
  • Affärspartner med ditt förhandsmedgivande kan bolaget dela dina personuppgifter med affärspartner verksamma i samma bransch eller som har direkt koppling till bolagets verksamhet så att de kan sända dig marknadsföringskommunikationer; och
  • Behöriga myndigheter för att följa tillämpliga lagar och förordningar.

   

  7. ÖVERFÖRS DINA PERSONUPPGIFTER UTOMLANDS?

  Dina personuppgifter kan överföras till andra länder (inklusive andra länder än det som du är bosatt i, vilka kan ha dataskyddsbestämmelser som skiljer sig från vad som gäller i det land du är bosatt i). Om du är baserad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), kan detta inkludera länder utanför EEA och i synnerhet Förenta Staterna. Du kan hitta en lista på medlemsstater genom att klicka på följande länk: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en. Vi har infört lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter oberoende av var de förvaras. Ytterligare information kan erhållas genom att inge en begäran till bolaget, i enlighet med paragraf 11 av denna Integritetspolicy.

   

  8. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU NÄR DET GÄLLER DINA PERSONUPPGIFTER?

  Du har rätt att:

  • Få bekräftelse av huruvida dina personuppgifter existerar och erhålla information om deras innehåll och källa, kontrollera att de är korrekta och begära att de rättas, uppdateras eller ändras;
  • Begära att personuppgifter som behandlats i strid med tillämplig lag raderas eller pseudonymiseras eller att behandlingen begränsas;
  • Invända mot eller begära begränsning av behandling av dina personuppgifter, genomgående, av legitima skäl;
  • Erhålla en elektronisk kopia av dina personuppgifter, om du skulle vilja överflytta de personuppgifter som du har försett oss med till dig själv eller till en annan leverantör (dataportabilitet), när personuppgifterna behandlas med automatiska medel och behandlingen är antingen (i) baserad på ditt samtycke eller (ii) nödvändig för leveransen av bolagets tjänst; samt
  • Inge klagomål till relevant tillsynsmyndighet.

  Du kan skicka din begäran till den adress som anges i paragraf 11. Vänligen ange i din begäran din e-postadress, namn, adress och telefonnummer och meddela tydligt vilken information du vill få tillgång till, ändra, uppdatera, dölja eller radera. 

  Kom ihåg att även efter det att du annullerat ditt konto, eller om du ber oss radera dina personuppgifter, kan kopior av denna information från ditt konto fortsätta att vara synliga under vissa omständigheter, t.ex. när du har delat information med sociala medier eller andra tjänster, eller när det är nödvändigt att bevara sådana kopior för att uppfylla lagliga skyldigheter eller rättsligt försvar.  På grund av cacheteknikens karaktär blir ditt konto kanske inte omedelbart otillgängligt för andra.  Vi kan också bevara säkerhetskopior med information som rör ditt konto på våra servrar under viss tid efter avbrytandet eller din begäran om radering, för att följa tillämpliga lagar.

  Vi ger dig också många valmöjligheter beträffande hur vi använder och röjer dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.  Du kan återkalla ditt samtycke att:

  • Erhålla elektroniska kommunikationer från oss. Om du inte längre önskar få marknadsföringsmejl från oss i framtiden, kan du välja bort att få sådana marknadsföringsmejl genom att antingen följa avanmälningsinstruktionerna i våra kommunikationer, eller helt enkelt ändra dina val i din användarprofil, om du är en registrerad användare, eller genom samtyckesverktyget på vår webbplats, om du inte är en registrerad användare. Du kan också skicka en begäran till den adress som anges i paragraf 12 av denna Integritetspolicy. Bolaget kan, i alla händelser, fortsätta att skicka dig administrativa kommunikationer som har att göra med leverans av bolagets tjänster.
  • Vi delar dina personuppgifter med närstående bolag eller affärspartner i samband med deras marknadsföring. Om du skulle föredra att vi inte delar dina personuppgifter i framtiden med närstående bolag och/eller affärspartner i samband med deras direktmarknadsföring, kan du välja bort sådant delande genom att antingen helt enkelt ändra dina val i din användarprofil, om du är en registrerad användare, eller genom samtyckesverktyget på vår webbplats, om du inte är en registrerad användare, eller skicka en begäran till den adress som anges i paragraf 12 av denna Integritetspolicy.

   

  9. LAGRINGSRÄTT

  Vi lagrar dina uppgifter bara under den tidsrymd som är nödvändig för att uppfylla syftet med insamlingen av uppgifterna. Följande lagringstider gäller för behandlingen av dina personuppgifter:

  • Uppgifter som insamlats i enlighet med paragraf 3, led a) till h) av denna Integritetspolicy lagras så länge bolagets tjänst levereras, plus längden av preskriptionstiden enligt tillämpliga lagar efter att bolagets tjänst avslutats; Uppgifter som insamlats i enlighet med paragraf 3, led i) av denna Integritetspolicy lagras under den tid som erfordras för att logga in på bolagets tjänst genom ett socialt nätverk; och
  • Uppgifter som insamlats i enlighet med paragraf 3, led j) lagras så länge ditt samtycke gäller;
  • Uppgifter som insamlats i enlighet med paragraf 3, led k) lagras så länge ditt samtycke gäller.

  Vid slutet av lagringsperioden blir dina personuppgifter antingen raderade, pseudonymiserade eller aggregerade.

   

  10. UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

  Bolaget kan modifiera eller uppdatera denna Integritetspolicy av vilken som helst anledning. Vänligen titta på datum för ikraftträdande, längst upp i denna Integritetspolicy, för att se när den senast reviderades. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Integritetspolicy, som ändrar behandlingens karaktär eller utvidgar vår rättighet att använda personuppgifter som vi redan har samlat in från dig, meddelar vi dig detta och ger dig valmöjligheter rörande vår framtida användning av dessa personuppgifter, i enlighet med vad som krävs i tillämplig lag.

   

  11. KONTAKTA OSS

  Om du har frågor om denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss på följande e-postadress integritet@endemolshine.se.